Vítejte na webových stránkách Centra pro aplikovanou etiku Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Smyslem Centra pro aplikovanou etiku je vybudovat platformu pro vzájemné setkávání a dialog akademických pracovníků a odborníků z praxe. Cílem tohoto setkávání je prohloubit etickou reflexi různých oblastí lidské praxe.

Činnost Centra pro aplikovanou etiku je především zaměřena na široce zaměřené studium a veřejnou pedagogickou činnost, pořádání kolokvií, seminářů a konferencí v tématech aplikované etiky. Tato činnost se bude odehrávat v odborných sekcích Centra pro aplikovanou etiku, jejichž garanti jsou zaměstnanci KTF UK, respektive teologové a zároveň odborníci v daném oboru.

Členové Centra pro aplikovanou etiku se podle potřeby podílejí na výuce oboru Aplikovaná etika. Je také zřízena vlastní knihovna Centra pro aplikovanou etiku, která je součástí fakultní knihovny KTF UK.

Vyhledávání

Kontakt

Centrum pro aplikovanou etiku KTF UK MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
vedoucí Centra pro aplikovanou etiku

GSM: + 420 605 56 23 54